Anketa: Modlíte se za prezidenta?

 

Má se křesťan modlit za dobrý výsledek prezidentské volby, která nás čeká v lednu 2018? Jistě. Příští hlava státu dá novou tvář celému „tělu“, ovlivní život všech občanů České republiky.

Modlitba za politiky přináší klid obci. „Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem,“ píše apoštol Pavel v 1. listu Timoteovi.

Modlitba za politiky leží na srdci i papeži Františkovi. Vyzval k ní v polovině září 2017 při kázání z Domu svaté Marty a zároveň připomněl, že i sami politici by měli prosit o moudrost, aby si uvědomovali, že jsou podřízeni Bohu a lidem. Aby věděli, že sílu nemohou čerpat jen z hloučku podporovatelů nebo ze sebe samých, ale od Boha.

Křesťan by se měl za příštího prezidenta nejen modlit, ale měl by jít také volit. Že není z čeho vybírat? Je. Z devítky aktuálních kandidátů na prezidenta ČR by si, myslím, s chutí vybral i papež František nebo apoštol Pavel, kdyby mohli volit.

 

 

Bob Fliedr, publicista