Naše vlast potřebuje dobrého prezidenta

Jako křesťané jsme povoláni k tomu, abychom se – mimo jiné – modlili také za ty, kdo mají moc: „V první řadě vybízím, aby se konaly modlitby, prosby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále a za ty, kdo mají moc, abychom mohli vést klidný, pokojný, důstojný a Bohu oddaný život“ (1Tim 2,1n). Svatý Pavel nemohl být konkrétnější! A přece: od ideálu k realitě bývá někdy velmi daleko, takže za sebe musím přiznat, že jsem se dosud za současného prezidenta příliš nemodlil. A ne že by toho neměl zapotřebí: často bývám nad jeho výroky a jednáním v rozpacích, někdy přímo rozezlen. Jako křesťan a řeholník bych ovšem měl nejprve reagovat svou modlitbou za něj.

    Ještě víc to platí o nadcházejících prezidentských volbách: V první řadě je potřeba hledat světlo ke správné volbě našeho vlastního „favorita“ na funkci hlavy státu, a to především v modlitbě. Jistěže je třeba zároveň sledovat kampaň, seznámit se s profily a programy kandidátů, ba i aktivně se zapojit do podpory toho, koho se rozhodneme volit, ale začínat a končit bychom měli modlitbou.

    Jsem vděčný, že mi to tato anketa naléhavě připomenula. Začínám se tedy modlit za současného prezidenta a za dobrou prezidentskou volbu a o totéž prosím i ty, kdo si tyto řádky přečtou. Věřím, že nikdo nepochybuje, že naše vlast potřebuje dobrého prezidenta!

 

P. Pavel Vojtěch Kohut OCD