Volbu prezidenta ovlivňuje mnoho faktorů a naše modlitba by měla zasáhnout hned několik oblastí. Máme před sebou pestrou paletu kandidátů, každý z nich je v určité životní fázi, má za sebou jisté profesní a v některých případech i politické zkušenosti. Všichni budou ve středu tvrdého předvolebního boje, který může ovlivnit jeho rozhodování – ať už směrem ke špatným anebo k dobrým krokům. Potřebují naši modlitební podporu, aby se nenechali strhnout vidinou moci, ale aby v nich byla živá touha sloužit druhým lidem.

Samotná kampaň může mít nejrůznější podobu. V posledních letech jsme byli svědky toho, že kandidáti na různé politické posty se neváhají uchýlit k populismu, manipulaci a lžím. Spojme se v modlitbě za kampaň, aby se vedla čestně a s úctou jak k druhým kandidátům, tak i k voličům, kteří mají právo na pravdivé informace.

Nemalou roli hrají v předvolebním boji média, skrze která se budou kandidáti ucházet o voličské hlasy. I na novinářích a redaktorech ať spočine Boží požehnání, aby odváděli své řemeslo kvalitně, aby dokázali odkrývat a pravdivě představovat úmysly kandidátů.

Hlavní rozhodnutí o osobě budoucího prezidenta leží v rukou voličů. Každý z nich potřebuje modlitební podoru, aby se dokázal rozhodout zodpovědně, uvážlivě a podle svého svědomí.

Každé této oblasti věnujeme určitý čas zbývající do voleb. Sledujte náš web, kde budeme průběžně zveřejňovat jednotlivé úmysly modlitby za prezidenta. Na začátek bychom rádi vzdali Bohu díky za to, že se u nás prezidentské volby vůbec mohou konat, že žijeme ve svobodné zemi hlásící se k demokratickým hodnotám.

 

Harmonogram modliteb:

24. - 30. listopadu – chvály a díky za svobodu a demokracii

1. - 10. prosince – za kandidáty

11. - 17. prosince – za průběh kampaně

18. - 30. prosince – za média

1. - 13. ledna – za voliče

leden 2018 – za budoucího prezidenta

 

Texty k modlitbě najdete pod jednotlivými odkazy.