Podruhé v historii České republiky budeme přímou volbou rozhodovat o hlavě našeho státu pro příštích pět let. Do předvolební kampaně a výsledku voleb můžeme zasáhnout nejen svými komentáři, debatami a hlasováním, ale jako věřící lidé také modlitbou.

 

K modlitbě za vládní představitele vybízí už svatý Pavel v prvním listě Timotejovi: „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ Citát obsahuje i odpověď na otázku proč se modlit: abychom mohli vést život pokojný a klidný – jak zdůraznil také papež František ve své promluvě v Domě sv. Marty 18. září 2017.

 

Situace na naší politické scéně působí především poslední dobou značně neutěšeným dojmem. Komu leží politický život a společenská situace naší země na srdci, možná už se zapojuje do debat, výměny názorů či různých aktivit. Nezapomínejme ale zvát Boha do centra dění. Modlitba za politiky je nejen naším právem, ale také povinností. Nejsme osamělými ostrovy, ale žijeme ve společnosti, jejíž uspořádání nám nemůže být zcela lhostejné. Připojte se k modlitbě za volby a budoucího prezidenta České republiky!