Dobrý Bože, na prezidenta České republiky kandiduje v tuto chvíli devět mužů. Svěřujeme každého z nich do Tvého milosrdenství, kéž je provází Tvá moudrost a požehnání. Vlož do jejich srdcí touhu po skutečném dobru naší země, dej jim sílu odolávat vnějším tlakům a pokušení moci, kéž volí vždy spravedlivé prostředky k dosažení dobrých cílů. Obklop je moudrými společníky a pomocníky, kteří jim pomohou vidět věci v pravém světle. Kéž je jim prezidentská kandidatura, ať dopadne jakkoli, přínosem do jejich profesního i osobního života. O to prosíme skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen